Εμεις

Ποιοί Είμαστε - Τι Κάνουμε

Έμπειροι σύμβουλοι στη διαχείριση και αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος καθώς και στις πιστοποιήσεις εταιρειών και προϊόντων.

Γεια σας !
Η ΕΚΟ-Συμβουλευτική συστάθηκε από μια ομάδα συμβούλων με μεγάλη ατομική εμπειρία, με σκοπό την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και στις πιστοποιήσεις εταιρειών, επαγγελματιών και προϊόντων.

Μελετητική Εμπειρία
 • Περιβαλλοντολογικές Μελέτες
 • Μελέτες Διαχείρισης Δασών
 • Μελέτες Δασικής Οδοποιίας
 • Μελέτες Βοσκοτόπων
 • Μελέτες Δασικής Αναψυχής
 • Μελέτες Αποκατάστασης Τοπίου
 • Έκθεσης Πραγματογνωμοσύνης
 • Αναπτυξιακές Μελέτες
 • Τεχνικές Εκθέσεις
 • Ψηφιακή Χαρτογράφηση
 • Πιστοποιήσεις ISO 9001, 22000, 50000, 14000, 18001, BRC, HACCP, FSC, PEFC
 • Τοπογραφικές Εργασίες
 • Πράξεις Χαρακτηρισμού & Φωτοερμηνίες
 • Μελέτες Αδειοδότησης Κτηνοτροφικών Μονάδων
περισσότερα

Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ