Τεχνικές Εκθέσεις

Οι τεχνικές εκθέσεις - γνωμοδοτήσεις αφορούν τη διατύπωση και τεκμηρίωση άποψης από την Εκο-Συμβουλευτική για συγκεκριμένο τεχνικό θέμα, πρόβλημα ή ερώτημα που θέτει ο πελάτης.

Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να παράσχει όλα τα απαραίτητα δείγματα, στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες τα οποία απαιτούνται για την αντικειμενική και πλήρη κατανόηση και προσέγγιση του θέματος.

Κανένα Σχόλιο Ακόμη.

Κάντε ένα Σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεμένος για να κάνετε ένα σχόλιο.