Αρχεία Κατηγοριών: Μελέτες Δασικής Οδοποιίας

Μελέτες Δασικής Οδοποιίας

Η δασική οδοποιία αποτελεί ένα σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση δυνατοτήτων για την συστηματική διαχείριση, εντατικότερη εκμετάλλευση και προστασία των δασών, την εξυπηρέτηση των ορεινών κοινοτήτων, τον τουρισμό την διαχείριση των βοσκοτόπων και τις αναδασώσεις. Η πολιτική του Υπουργείου σε αυτόν τον τομέα βοηθάει σημαντικά στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, αφού δεν περιορίζεται μόνο στην διάνοιξη…
περισσότερα