Μελέτες Δασικής Οδοποιίας

Η δασική οδοποιία αποτελεί ένα σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση δυνατοτήτων για την συστηματική διαχείριση, εντατικότερη εκμετάλλευση και προστασία των δασών, την εξυπηρέτηση των ορεινών κοινοτήτων, τον τουρισμό την διαχείριση των βοσκοτόπων και τις αναδασώσεις.

Η πολιτική του Υπουργείου σε αυτόν τον τομέα βοηθάει σημαντικά στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, αφού δεν περιορίζεται μόνο στην διάνοιξη και βελτίωση ορεινών οδών στα δασικά συμπλέγματα, αλλά επεκτείνεται και στην κατασκευή οδών που εξυπηρετούν τις ορεινές κοινότητες και γενικά βοηθούν την ανάπτυξη των οικονομικών τους.

Την τελευταια 30ετία δόθηκε πολύ υψηλή προτεραιότητα στα έργα δασικής οδοποιίας και κατ σκευάστηκαν μέχρι σήμερα περίπου 29000 χιλ. διάδρομοι.

Κανένα Σχόλιο Ακόμη.

Κάντε ένα Σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεμένος για να κάνετε ένα σχόλιο.