Μελέτες Αποκατάστασης Τοπίου

Οι μελέτες Αποκατάστασης του διαταραγμένου δασικού τοπίου γίνονται στις θέσεις που καταστρέφεται η δασική βλάστηση με σκοπό την αποκατάσταση του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος.

Όλες οι προτεινόμενες επεμβάσεις γίνονται με σκοπό την επίτευξη δύο βασικών στόχων:

  • Tην αποκατάσταση των διαταραγμένων φυσικών επιφανειών (με δασική βλάστηση)
  • Tην βελτίωση κάποιων επιφανειών, οι οποίες ήταν ήδη υποβαθμισμένες, με βάση τα φυσικά οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής (π.χ. επιχωμάτωση πρανών, πρόσθεση επιπλέον ειδών δασικής βλάστησης, κ.λ.π.)

Ο σκοπός των μελετών αποκατάστασης είναι η αποκατάσταση της βλάστησης, στις δασικές εν γένει εκτάσεις (επιφάνειες) που θα διαταραχθούν από τις εργασίες κατασκευής των νέων δρόμων, των αγωγών και των καλωδίων μέσης τάσης.

Γενικά ο σκοπός των αποκαταστάσεων αφορά τα εξής:

  • Την επαναφορά (στο μέγιστο βαθμό) του τοπίου και των βλαστητικών ισορροπιών στην αρχική κατάσταση.
  • Την καλύτερη εναρμόνιση και προσαρμογή των νέων δρόμων στο φυσικό περιβάλλον.
  • Την προστασία του εδάφους από την απόπλυση, την επιφανειακή απορροή του νερού με την δημιουργία δασικής έκτασης.
  • Την αποφυγή μείωσης της δασικής βλάστησης και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση του πρασίνου στην περιοχή με παράλληλη (ενδεχόμενη) αξιοποίησή της ως χώρο αναψυχής.

Κανένα Σχόλιο Ακόμη.

Κάντε ένα Σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεμένος για να κάνετε ένα σχόλιο.