Πελάτες – Μελέτες

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Σύνταξη Μελετών Προστασίας και Διαχείρισης Δασών

Δήμος Καλαμπάκας: Σύνταξη μελέτης προστασίας και διαχείρισης δημοτικού δάσους Αχλαδέας περιόδου 2012-2017

Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Συνιδιόκτητου Δάσους Κρύας Βρύσης Καλαμπάκας: Σύνταξη διαχειριστικής μελέτης περιόδου 2012-2017
Α.Δ.Σ. Δάσους Αηδόνας Καλαμπάκας: Σύνταξη μελέτης προστασίας και διαχείρισης του δάσους Αηδόνας περιόδου 2015-2019

Σύνταξη Μελετών Διαμόρφωσης Χώρου Δασικής Αναψυχής

Δήμος Χασίων: Σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης χώρου δασικής αναψυχής στη θέση «Παπαπούλιος» του Δ.Δ. Αγιοφύλλου
Δήμος Χασίων: Σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης χώρου δασικής αναψυχής στη θέση «Ζούλιανη» του Δ.Δ. Αγιοφύλλου

Σύνταξη Φυτοτεχνικών Μελετών

Δήμος Ωραιοκάστρου: Φυτοτεχνική Μελέτη για την Ήπιας Μορφής Ανάπλαση του Ο.Τ.15 στον Οικισμό Γαλήνη του Δήμου Ωραιοκάστρου με Ενσωμάτωση Υφιστάμενου Ημιτελούς Κτίσματος
Δήμος Ήλιδας: Μελέτη Έργων Δασικής Αναψυχής, Προστασίας & Ανάδειξης του Φυσικού Περιβάλλοντος στο Δάσος Θινων Αμαλιάδας στη Θέση «Μαραθια» του Δήμου Ήλιδας

Σύνταξη Μελετών Εμπλουτισμού Θηραμάτων

Κυνηγητικός Σύλλογος Τρικάλων: Σύνταξη μελέτης εμπλουτισμού θηραμάτων περιόδου 2012 και 2015

Σύνταξη Περιβαλλοντικών Μελετών

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου: «Βελτίωση & Ασφαλτόστρωση Οδού Μοσχόφυτου-Πολυνερίου-Μυροφύλλου»

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Μελέτη Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου: «Βελτίωση Εθνικής Οδού Τρικάλων - Καλαμπάκας»

Υλοποίηση –Υποστήριξη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΔΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: INTERREG IIIC- SOUTH «Ένωση Περιοχών με Ποτάμια»
ΔΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: INTERREG IIIC- EAST «Ολοκληρωμένο Μοντέλο Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων»
ΔΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: INTERREG IIB- MEDOCC «Ανάδειξη Δευτερευόντων Ιστορικών Κέντρων» στο τομέα που αφορά την τυποποίηση προϊόντων
ΔΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Med Programme «Waste Management as Policy Tools for Corporate Governance»
ΔΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: URBACT II «Ο ρόλος των πόλεων στην ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη»
ΔΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: INTERREG IVC Programme «Green Management Plans for European Urban And Peri-Urban Land (EUROSCAPES)»

Λοιπές μελέτες

ΕΚΧΑ Α.Ε.: Συμμετοχή στη Σύνταξη Μελέτης Δασικών Χαρτών με κωδικούς Δ4-03 και Δ6-02 της ΕΚΧΑ Α.Ε..