ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Το πελατολόγιο μας περιλαμβάνει μια πληθώρα επιχειρήσεων
από τις οποίες σας παραθέτουμε μερικές από τις πιο αντιπροσωπευτικές για τις υπηρεσίες μας.

 

 • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Συνεργαζόμενων Εταιριών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
 • Επιχειρήσεις Ξύλου και Χαρτιού
 • Επιχειρήσεις Εμπορίου-Τροφοδοσίας Τροφίμων
 • Ιδιωτικές Κλινικές
 • Βιοπαθολογικά & Ακτινολογικά Εργαστήρια
 • Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός –Ιατρικά ειδή
 • Σύνταξη Μελετών Προστασίας και Διαχείρισης Δασών
 • Σύνταξη Μελετών Διαμόρφωσης Χώρου Δασικής Αναψυχής
 • Σύνταξη Φυτοτεχνικών Μελετών
 • Σύνταξη Μελετών Εμπλουτισμού Θηραμάτων
 • Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 

 

ΠΕΛΑΤΕΣ ISO

 

ΠΕΛΑΤΕΣ FSC / PEFC

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ