Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν δύο μεγάλες κατηγορίες.

1) ISO και λοιπά διαχειριστικά συστήματα

Η εταιρεία μας ασχολείται με τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και συντήρηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας πληροφοριών, περιβαλλοντικής διαχείρισης, ασφάλειας τροφίμων, υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και κάθε άλλου είδους συστημάτων για επιχειρήσεις και οργανισμούς (π.χ. ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000).

2) FSC / PEFC (Υπεύθυνη Διαχείριση Δασικών Πόρων)

Η πιστοποίηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού Forest Stewardship Council ή του οργανισμού Programme for Endorsement Forest certification Council αφορά όλες τις επιχειρήσεις η οποίες εμπλέκονται στη διαχείριση ή/και τη διαμόρφωση δασικών προϊόντων, σε οποιοδήποτε στάδιο του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα , από το δάσος μέχρι τον καταναλωτή.

 • Τι ειναι το FSC / PEFC

  Τι ειναι το FSC / PEFC

  FSC / PEFC (Υπεύθυνη Διαχείριση Δασικών Πόρων) Η πιστοποίηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού Forest Stewardship Council ή…

  Περισσότερα

 • Η μεγάλη εμπειρία μας σε FSC / PEFC

  Η μεγάλη εμπειρία μας σε FSC / PEFC

  Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην πιστοποίηση επιχειρήσεων με τα πρότυπα FSC και PEFC, έχοντας ήδη συνεργαστεί με πολλές επιχειρήσεις…

  Περισσότερα

 • ISO 9001:2008

  ISO 9001:2008

  To ISO 9001:2008 είναι το πρότυπο πάνω στο οποίο στηρίζεται η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

  Περισσότερα

 • ΙSO 22000:2005

  ΙSO 22000:2005

  Το πρότυπο ΙSO 22000:2005 έχει σκοπό την διασφάλιση του αποτελεσματικού ελέγχου των τροφίμων προσφέροντας εκτενέστερη εφαρμογή των αρχών του HACCP…

  Περισσότερα

 • ΙSO 14001:2004

  ΙSO 14001:2004

  Το πρότυπο ISO 14001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη…

  Περισσότερα

 • OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801

  OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801

  Το πρότυπο OHSAS 18001 αποτελεί μια σειρά προδιαγραφών διαχείρισης της Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους…

  Περισσότερα

 • ISO 13485

  ISO 13485

  Αφορά τις εταιρείες που εμπορεύονται και διακινούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα και περιγράφει αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής αποθήκευσης & διανομής…

  Περισσότερα

 • ISO 50001:2011

  ISO 50001:2011

  To ISO 50001:2011 είναι το διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ενέργειας. Παρέχει σε εταιρίες και οργανισμούς ένα αναγνωρισμένο πλαίσιο…

  Περισσότερα

 • ΣΥΣΤΗΜΑ BRC

  ΣΥΣΤΗΜΑ BRC

  To BRC (British Retail Consortium Global Standard) είναι μία μεθοδολογία για την ανάπτυξη ενός συστήματος διασφάλισης της ασφάλειας και υγιεινής…

  Περισσότερα

 • ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟΥ RSPO

  ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟΥ RSPO

  Το RSPO είναι μια παγκόσμια, multi-πρωτοβουλία των ενδιαφερομένων για το αειφόρο φοινικέλαιο. Το πιστοποιημένο αειφόρο φοινικέλαιο RSPO Oil είναι ανιχνεύσιμο…

  Περισσότερα

 • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΑΧ/ΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΑΧ/ΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Η ευρεία διάδοση των Διαχειριστικών Συστημάτων και η ανάγκη εγκατάστασης περισσότερων του ενός συστήματος σε μία εταιρία – οργανισμό (π.χ.…

  Περισσότερα

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Οι εργασίες παρακολούθησης περιλαμβάνουν: Διεξαγωγή Εσωτερικής Επιθεώρησης, ώστε να επισημανθούν οι ελλείψεις και τα προβλήματα του συστήματος και να δοθούν…

  Περισσότερα