Αρχεία Κατηγοριών: Αναπτυξιακές Μελέτες

Αναπτυξιακές Μελέτες

Η κατάρτιση της αναπτυξιακής μελέτης ενός οργανισμού στοχεύει στην εκτίμηση των δυναμικά μεταβαλλόμενων αναγκών του, στην εκπόνηση σχεδίου κάλυψης αυτών των αναγκών και στην διαρκή επισκόπηση της πορείας υλοποίησής του. Η αναπτυξιακή μελέτη περιλαμβάνει καταρχήν την επισκόπηση των ιστορικών στοιχείων του οργανισμού, την ανάλυση και αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος του, την συνοπτική αναφορά στην Ευρωπαϊκή…
περισσότερα